Ruční výroba

                                                                                                                                                  

(untitled)

Kyslíko-palivové hořáky nacházejí široké uplatnění i při ruční výrobě skla, všude, kde je požadován rychlý , lokální ohřev skla jako:

      -        dohřevy při tvarování ručního skla,

      -        odstranění ostřin, propalování děr, ohřev při tažení štýlků

      -        zapalování horních okrajů

      -        zalešťování dýnek foukaných výrobků, atd.

 

 V porovnání se vzduchovými hořáky aplikace kyslíku přináší některé výhody:

      -       rychlejší ohřev

-          lokální ohřev, bez ovlivnění okolních částí výrobku nebo zařízení

-          vyšší účinnost spalování

-          úsporu palivového plynu

-          snažší nastavení charakteru plamene (oxidační/redukční)

-          menší objem spalin (do 15% v porovnání se vzduchovým hořákem)

-          lepší pracovní podmínky (méně tepla emitovaného na pracoviště, nižší hluk)

-          lepší stabilitu plamene

-          možnost vyšší teploty plamene

 

Pro tyto aplikace je nejvhodnější využít výhod hořáků s povrchovým směšováním.

V porovnání s kyslíkovými hořáky s předmísením jsou hořáky se směšováním na povrchu bezpečnější a umožňují jednoduché spínání a vypínání bez rizika

zpětných zášlehů do hořáku, směšovače nebo přívodů