Leštění plamenem

(untitled)

Plamenové leštění lisovaných výrobků

Leštění plamenem lisovaných výrobků se stalo standardem pro všechny kvalitnější lisované výrobky z kategorie užitkového skla.  Leštění plamenem nahradilo nebo minimálně redukovalo používání leštění olovnatého křišťálu  ekologicky problematickými kyselinami.  Leštění lisovaných výrobků je všeobecně používáno za účelem získání hladšího lesklého povrchu bez ostřin a pro odstranění viditelných vad způsobených formou, jako jsou "pomerančová kůra", zvlnění povrchu od chladné formy apod. Vedle odstranění viditelných vad leštění plamenem přináší i zlepšení chemické stálosti povrchu výrobků i zvýšení jejich mechanické odolnosti. 

Leštění plamenem je prováděno na karuselových nebo liniových leštičkách ale v případě ruční výroby lze využít i jedno nebo dvoupozicové zapalovačky. Po odlisování se nechá výrobek krátce schladnout na teplotu okolo 300 - 400oC v závislosti na mnoha faktorech, jako je tvar výrobku, tloušťka stěny, velikost, typ skla nebo kvalita povrchu po lisování.

Teplota skla před aplikací plamenového leštění by všeobecně měla být co nejvyšší ale nesmí překročit hranici, kdy by v důsledku leštění došlo ke změně tvaru výrobku. Leštění může být provedeno oxidačním nebo redukčním plamenem, v závislosti na typu skla a následném zpracování. Tyto podmínky nejlépe splňuje právě kyslíko-palivový plamen, s vysokou efektivitou přenosu energie vedením přímo z plamene o vysoké teplotě na povrch skla.